bez djelovanja


bez djelovanja
unavalin
* * *
• unavailing

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • sȃm — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je a. {{001f}}izdvojen ili odvojen od drugih [šetati ∼] b. {{001f}}bez ičega [∼a juha] c. {{001f}}bez drugih ljudi, bez ikoga [živjeti ∼] d. {{001f}}bez ičije pomoći [učinit ću to ∼] 2. {{001f}}koji prevladava po… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • sam — sȃm prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji je a. izdvojen ili odvojen od drugih [šetati sam] b. bez ičega [sama juha] c. bez drugih ljudi, bez ikoga [živjeti sam] d. bez ičije pomoći [učinit ću to sam] 2. koji prevladava po broju [na skup su… …   Hrvatski jezični portal

 • progùtati — (koga, što) svrš. 〈prez. progùtām, pril. pr. āvši, prid. trp. prȍgutān〉 1. {{001f}}gutajući uzeti što (hranu, piće i sl.) kroz grlo u želudac 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}vrlo brzo pročitati [∼ knjigu] b. {{001f}}izreći nejasno glas ili riječ, ne …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • progutati — progùtati (koga, što) svrš. <prez. progùtām, pril. pr. āvši, prid. trp. prȍgutān> DEFINICIJA 1. gutajući uzeti što (hranu, piće i sl.) kroz grlo u želudac 2. pren. a. vrlo brzo pročitati [progutati knjigu] b. izreći nejasno glas ili riječ,… …   Hrvatski jezični portal

 • rúka — rúk|a ž 〈D L rúci, N mn rȗke, G r‹kū/ ā razg.〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ∼a; desna ∼a] b. {{001f}}šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ∼e, sport u boćanju baciti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ruka — rúka ž <D L rúci, N mn rȗke, G rȕkū/ ā razg.> DEFINICIJA 1. anat. a. jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ili desna ruka] b. šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ruke, sport u boćanju baciti boću… …   Hrvatski jezični portal

 • bestežinski — bȅstežīnskī prid. DEFINICIJA koji je bez težine SINTAGMA bestežinsko stanje fiz. stanje tijela na koje ne djeluje Zemljina gravitacija zbog djelovanja centrifugalne sile inercije mase satelita ili svemirskoga broda i koje u svemirskoj letjelici… …   Hrvatski jezični portal

 • bòrba — bòrb|a ž 〈G mn bórbā/ ī〉 1. {{001f}}vojn. sudar većih razmjera između vojnih jedinica ili vojski, osnovni oblik ratnog djelovanja 2. {{001f}}a. {{001f}}proces svladavanja (drugoga ili čega u sebi); sukob, rivalstvo b. {{001f}}nastojanje,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nȅvōljan — prid. 〈odr. ljnī〉 1. {{001f}}koji je bez utjecaja volje, bez izravnog djelovanja volje, koji se javlja ili obavlja kao radnja; nehotičan, opr. voljan, hotimičan 2. {{001f}}jadan, sirot, bijedan, nemoćan, sav nikakav 3. {{001f}}bezvoljan [sav sam… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • rezùltāt — m 〈G rezultáta〉 1. {{001f}}ono što proistječe iz čega kao posljedica, do čega što dovodi, proizvod djelovanja; postignuće, plod, ishod [slab ∼; povoljan ∼] 2. {{001f}}mat. vrijednost, veličina koja se dobije izračunavanjem, rješavanjem zadatka,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • tȍčka — tȍčk|a ž 〈D L čki, G mn čākā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}jedan od osnovnih elemenata geometrije, tvorevina bez dijelova i dimenzija [koordinate ∼e] b. {{001f}}mjesto [∼a sastajanja] 2. {{001f}}lingv. pravopisni znak kojim se obilježava dovršenost… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika